Kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của 3 cú đấm