Kinh tế Trung Quốc cho thấy sự yếu kém trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh và khủng hoảng nguồn cung