Kính viễn vọng Hubble chụp lại bức ảnh nghi ngờ là cuộc chạm trán giữa các thiên hà