Những sự kiện thiên văn nào được mong đợi nhất trong năm 2024?