KPMG: Chi phí chăm sóc trẻ em ở Hoa Kỳ tăng với tốc độ nhanh gấp đôi so với lạm phát

Chi phí liên quan đến việc chăm sóc trẻ em hiện đang chiếm tới một phần năm thu nhập gia đình.