Kỹ sư chèn sóng truyền hình Trung Quốc bị bắt giữ trái phép một lần nữa sau 13 năm tù giam