Lại có thêm chính trị gia Hoa Kỳ rời khỏi Đảng Dân Chủ

Trong năm nay, 5 nhà lập pháp tiểu bang chuyển sang đảng phái khác khi còn đương chức