Làm dậy mùi thơm cho món ăn mà không cần dùng muối