Không chỉ là gia vị, muối còn có 6 công dụng bất ngờ