Lạm phát giá nhà sản xuất của Đức tăng cao kỷ lục do áp lực chi phí tác động đến các doanh nghiệp