Làm thế nào để con tôi ngừng mè nheo chỉ trong 3 ngày