Làm thế nào để đuổi ruồi? Chuyên gia chia sẻ cách tiết kiệm và thân thiện với môi trường