Lần đầu tiên cựu TT Trump chụp ảnh nhận dạng tư pháp ở Quận Fulton sau 4 bản cáo trạng

“Chúng tôi có mọi quyền — mọi quyền — để thách thức một cuộc bầu cử mà chúng tôi cho là không trung thực,” ông Trump nói với các phóng viên sau đó