Lần đầu tiên xuất cảng xe điện của Trung Quốc sụt giảm

Trung Quốc đã ghi nhận mức sụt giảm đầu tiên trong số lượng xe điện xuất cảng, trong bối cảnh căng thẳng thương mại với phương Tây gia tăng dẫn đến các mức thuế quan tăng lên.