Nghiên cứu của McKinsey: Gần một nửa số tài xế xe điện ở Hoa Kỳ đang cân nhắc quay lại sử dụng xe xăng

Chi phí cao và tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng sạc công cộng là những lý do hàng đầu cho dự định này.