Lãnh đạo Guatemala cam kết duy trì ‘mối bang giao bền vững’ với Đài Loan