Tổng thống: Paraguay sẵn sàng giao thương với Trung Quốc mà không đoạn tuyệt với Đài Loan