Lãnh đạo Ngũ Giác Đài: Trung Quốc như đang ‘diễn tập’ để xâm lược Đài Loan