Lãnh đạo Trung Cộng rửa lượng tiền 10 nghìn tỷ USD ra nước ngoài như thế nào