Theo số liệu mà Global Financial Integrity, GFI đăng trên tạp chí kinh tế nổi tiếng nhất nước Anh, Economist, ngày 27/10/2012, để suy luận rằng trong 20 năm vừa qua, ước chừng Trung Cộng đã chuyển một lượng tiền khổng lồ khoảng 10 nghìn tỷ USD ra nước ngoài.

Phương pháp của tổ chức GFI dùng để điều tra số tiền được Trung Cộng rửa là so sánh tổng số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu do Trung Quốc công bố với tổng số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu với Trung Quốc do các nước khác công bố. Nếu mọi việc diễn ra đúng quy tắc, thì hai con số này phải tương đương, nhưng họ phát hiện được sự chênh lệch khổng lồ.

Phương pháp rửa tiền này được gọi là làm sai lệch giá hóa đơn. Ví dụ: tôi đã mua một thứ gì đó, phải trả 1,000 USD, khi viết hóa đơn cho tôi, bạn chỉ viết hóa đơn 800 USD, 200 USD còn lại, bạn có thể thay tôi gửi trực tiếp vào ngân hàng nước ngoài.

Chỉ riêng năm 2011, chỉ riêng số lượng tiền rửa theo cách này đã lên đến 430 tỷ USD. Năm 2011, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu mà Trung Cộng công bố là 3.6 nghìn tỷ USD. Nếu tính như vậy, thì tổng số tiền rửa so với tổng số tiền xuất nhập khẩu công bố chính thức chiếm 12%.

Tổ chức này phát hiện ra rằng từ năm 2000 đến năm 2011, Trung Cộng đã rửa được 3.2 nghìn tỷ USD ra hải ngoại. Nhưng đây không chỉ là cách rửa tiền duy nhất, GFI ước tính trong 11 năm này, tổng số tiền mà Trung Cộng rửa được lên đến 3.79 nghìn tỷ USD.

Từ sau năm 2012, tổng ngạch xuất nhập khẩu của Trung Cộng bình quân mỗi năm tăng 6%, chúng ta tạm thời giả định rằng tỷ lệ rửa tiền cũng sẽ không thay đổi.

Vậy thì đây chính là công thức tính tổng số của dãy số tăng theo cấp số nhân, từ năm 2012 đến năm 2019, tổng cộng 8 năm, ước chừng đã rửa thêm được 4.255 nghìn tỷ USD. ($430 tỷ*[1-1.06^8]/[1-1.06]=4.255 nghìn tỷ)

Do vậy trong 20 năm Trung Cộng đã rửa được ước chừng 7.5  nghìn tỷ USD. Ngoài ra cùng với những cách rửa tiền khác, Trung Cộng đã rửa:  [3.2 + 4.255] * 3.79/3.2 = 8.83 nghìn tỷ USD theo GFI báo cáo.

Nếu như tính thêm các phương án chuyển nhượng vốn khác như kế hoạch Một Vành Đai, Một Con Đường, các dự án nước ngoài đầu tư trực tiếp…, ước tính tổng số tiền mà Trung Cộng chuyển ra nước ngoài có thể lên đến 10 nghìn tỷ USD.

Nếu Hoa Kỳ cấm các thành viên Trung Cộng và gia đình của họ đến Hoa Kỳ, thì việc rửa tiền ở nước ngoài về cơ bản sẽ vô ích.

Nếu như Hoa Kỳ thuyết phục Liên minh Châu  Âu, Australia, New Zealand, Canada, Anh, Nhật v.v để cùng tịch thu tài sản của Trung Cộng ở nước ngoài. Vậy thì, Trung Cộng phải đối mặt với việc người dân oán thán ở trong nước, còn trên trường quốc tế thì bị bao vây tứ bề, lâm vào tuyệt lộ, không cách nào chạy thoát.

Báo cáo Kinh tế học của The Economist: Xem tại đây

Báo cáo nghiên cứu của GFI: Xem tại đây 

Tác giả: Lý Tịnh

Biên dịch: Thanh Tâm

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn