Lễ Chiến sĩ Trận vong: ‘Chúng ta vẫn là miền đất tự do bởi vì nơi đây là quê hương của những người dũng cảm’