Tòa Bạch Ốc: Lệnh bắt buộc chích vaccine COVID-19 sẽ được duy trì