Nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa: Hàng ngàn nhân viên tình báo từ chối chích vaccine có khả năng bị sa thải