Lệnh bắt buộc nhân viên y tế chích vaccine của TT Biden vấp phải sự phản đối