Lí Tử Thất mất tích 68 ngày, phải chăng đã bị cuốn vào vòng xoáy hùn vốn?