Lịch sử Pháp quốc: Truyền thuyết về đóa hoa ly gắn liền với các vị quân chủ Pháp quốc