Liên đoàn người cao niên: Năm 2025 các khoản thanh toán An sinh Xã hội ở Hoa Kỳ sẽ tăng 2.66%

Phần lớn người cao tuổi ở Hoa Kỳ đang gặp khó khăn về tài chính, nhiều người dự định cắt giảm các khoản chi tiêu thiết yếu do thiếu tiền.