Liên Hiệp Quốc: Hơn 670 người thiệt mạng trong vụ lở đất lớn ở Papua New Guinea