Liên minh Âu Châu dự đoán kết quả trận tái so tài giữa ông Biden và ông Trump

Một báo cáo dự báo những tác động tiềm ẩn của một chiến thắng dành cho ông Trump hoặc ông Biden đối với mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên minh Âu Châu.