Liên minh hơn 100 tổ chức, cá nhân thúc giục Liên Hiệp Quốc thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế về nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ

Tổ chức Bác sĩ Chống Thu hoạch Nội tạng Cưỡng bức (Doctors Against Forced Organ Harvesting, DAFOH) đã đưa ra lời kêu gọi trước đợt đánh giá sắp tới của Liên Hiệp Quốc về các hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc