Liệu các công trình kiến trúc Mỹ có đang khiến chúng ta căng thẳng?

Tác động tâm lý do kiến trúc mang lại — cả khơi dậy cảm hứng lẫn gây đau đầu — đáng được chúng ta quan tâm chú ý hơn nhiều.