Liệu có thể cứu vãn các thành phố của chúng ta không?