Liệu Đảng Cộng Hòa sẽ thực sự giành lại được Quốc hội?