Liệu Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, và Eurozone có thực sự khác biệt về hiệu suất kinh tế?