Lo lắng từ cuộc khủng hoảng Afghanistan, EU đề nghị thành lập lực lượng phản ứng nhanh