Lo ngại gia tăng khi ông Trudeau phủ nhận việc biết về các quỹ tài trợ bị cáo buộc của Trung Quốc