Ông John Robson: Cách giải quyết vụ việc liên quan đến Ấn Độ là một thảm họa bang giao