Lo sợ ĐCSTQ bị xấu mặt tại Thế vận hội, quan chức áp đặt các biện pháp COVID-19 hà khắc