Tây An: Chính quyền gây phẫn nộ vì từ chối chăm sóc bệnh nhân nguy kịch giữa phong tỏa