Lời hứa người có thu nhập dưới 400,000 USD ‘không phải trả thêm một xu’ thuế nào của TT Biden không được tin tưởng