Lời kể của nhân chứng: Công an Trung Quốc bán nội tạng của tù nhân bị hành quyết