Trung Quốc đưa Hồng Kông vào mạng lưới cấy ghép tạng, dẫn đến số người hủy hiến tạng tăng vọt

Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông đề nghị cảnh sát vào cuộc