Lời khai của FBI: Bị cáo đề nghị bãi bỏ vụ án ngày 06/01 dựa trên thước phim mới được tiết lộ