Lũ lụt lịch sử ‘100 năm chưa từng có’ ở Âu Châu khiến ít nhất 117 người thiệt mạng