Lũ lụt trầm trọng ở New York và New Jersey, 26 người thiệt mạng