Luật chống gián điệp mới của Bắc Kinh khiến người Nhật ở Trung Quốc lo ngại