Trung Quốc mở rộng phạm vi của luật bảo vệ bí mật nhà nước để thúc đẩy an ninh quốc gia

Điều khoản mới liên quan đến ‘các bí mật về công việc’ có thể gây ra nhiều bất ổn hơn cho doanh nghiệp ngoại quốc tại Trung Quốc.