Luật đạo đức sinh học của Pháp, một công cụ để tạo ra các ‘vật thể-sống’