Các công ty ngoại quốc sẽ gặp khó khăn hơn trong việc mua các doanh nghiệp Anh Quốc được coi là then chốt đối với an ninh quốc gia, vì luật mới của Anh Quốc trao nhiều quyền lực hơn cho chính phủ Anh để giám sát đầu tư của ngoại quốc.

Đạo Luật An ninh Quốc gia và Đầu tư (luật mới của Anh Quốc) có hiệu lực hôm 04/01, được cho là cải tổ lớn nhất của hệ thống an ninh quốc gia của Anh Quốc trong 20 năm.

Theo các quy định mới, chính phủ sẽ có thể xem xét kỹ lưỡng và can thiệp vào các thương vụ mua lại nhất định của bất kỳ ai – bao gồm cả các doanh nghiệp và nhà đầu tư – mà có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia của Anh Quốc.

Chính phủ sẽ có thể áp đặt các điều kiện nhất định đối với thương vụ mua lại hoặc nếu cần thiết, ngăn chặn nó, mặc dù các bộ trưởng cho biết những can thiệp như vậy sẽ rất hiếm và phần lớn các thương vụ sẽ có thể tiến hành mà không bị chậm trễ.

Bộ trưởng Kinh doanh Kwasi Kwarteng cho biết, “Anh Quốc nổi tiếng thế giới là một nơi hấp dẫn để đầu tư nhưng chúng tôi luôn rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không ngần ngại can thiệp ở những nơi cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia của mình.”

Ông cho biết các quy tắc mới là “đơn giản và nhanh chóng” và sẽ mang lại cho mọi người ở Anh Quốc sự “yên tâm” rằng an ninh của họ vẫn là ưu tiên số một của chính phủ.

Các nhà đầu tư và doanh nghiệp ngoại quốc sẽ phải thông báo cho chính phủ nếu họ có kế hoạch mua bất kỳ phần nào của một doanh nghiệp Anh Quốc trong 17 lĩnh vực nhạy cảm của nền kinh tế mà có thể đe dọa an ninh quốc gia, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo và dịch vụ năng lượng hạt nhân.

Kế hoạch cho các quy tắc mới lần đầu tiên đã được công bố vào tháng 11 với việc ông Kwarteng đặt ra các yếu tố rủi ro mà ông ta sẽ tính đến.

Luật mới của Anh Quốc sẽ được ban hành trên cơ sở hồi tố cho bất kỳ giao dịch nào được thực hiện kể từ hôm 12/11/2020 và đã được chính phủ viện dẫn về các giao dịch trong lĩnh vực quốc phòng được công bố vào đầu năm ngoái.

Anh Quốc không phải là quốc gia duy nhất tăng khả năng phòng thủ trước đầu tư thù địch của ngoại quốc. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã ban hành hai quy định mới  vào tháng 01/2020 điều chỉnh cách chính phủ liên bang xem xét đầu tư của ngoại quốc.

Úc cũng đã cập nhật luật đầu tư ngoại quốc của mình, trao cho bộ trưởng Ngân khố quyền lực lớn hơn để xem xét kỹ lưỡng các hồ sơ mua lại từ ngoại quốc, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại xung quanh việc đầu tư của Trung Quốc vào tài sản của Úc.

Một nghiên cứu của Hà Lan được công bố vào năm 2020 cho thấy ĐCSTQ có ảnh hưởng từ mức độ trung bình đến cao đối với 40% các doanh nghiệp Âu Châu được các công ty Trung Quốc mua lại trong thập kỷ qua.

Với sự đóng góp của Lily Zhou, Katabella Roberts, Daniel Y. Teng, và PA Media 

Do Alexander Zhang thực hiện
Bình Hòa biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn