Luật sư Alan Dershowitz: Vụ truy tố cựu TT Trump của Biện lý Quận Manhattan ‘không có sức thuyết phục’